Základní údaje o projektu

Název projektu: Procesní optimalizace, implementace projektového řízení a monitoring spokojenosti uživatelů služeb na TSB, a.s.

Zdroj podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

Termín realizace projektu: červenec 2010 až únor 2013

Financování: Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Popis projektu

Projekt je zaměřen na celkové zefektivnění činností zajišťovaných v působnosti Statutárního města Brna primárně v založené obchodní společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost, a tím i zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb. Projekt současně naplňuje Strategii implementace eGovernmentu v území. Obsahem projektu je na základě provedených analýz nastavení strategie organizace, nastavení a optimalizace procesů a zvýšení důrazu na proklientskou orientaci organizace.

V návaznosti na zpracovanou strategickou mapu a procesní mapu organizace budou proškoleni zaměstnanci, popsány vybrané činnosti strategického a procesního řízení, včetně zavedení do praxe a zpětné vazby. Poslední aktivita bude zahrnovat nastavení efektivní komunikace uvnitř a mimo organizaci prostřednictvím komunikačních technologií, včetně šetření spokojenosti cílové skupiny a poskytnutí zpětné vazby. Výstupy z realizace projektu – analýzy, implementace projektového řízení,
nastavení systému řízení strategií a procesů, metodika zjišťování spokojenosti cílové skupiny.

 

Další informace o projektu je možné získat na:

 
Oddělení implementace evropských fondů MMB:

Ing. Ivan Hloušek, hlousek.ivan(zavináč)brno.cz, tel.: 542 174 145
Ing. Josef Šaroun, saroun(zavináč)tsb.cz, tel.: 545 424 065

 

RTEmagicC_logo_eu-program_RGB_png(1)