Nové moderní datové centrum, které slouží jako serverovna a datové uložiště pro Metropolitní síť města Brna.

V roce 2009 bylo vybudováno nové moderní datové centrum, které slouží jako serverovna a datové úložiště pro Metropolitní síť města Brna. Uživatelem tohoto datového centra je Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna.

Bezpečnost datového centra je zajištěna celou řadou podpůrných technologií, které udržují stálou teplotu a vlhkost vzduchu v datové komoře, zajišťují náhradní napájení v případě výpadku elektrické energie, elektrická požární signalizace, kontrola přístupu osob a další.

Technické sítě Brno, a.s. zajišťují pro statutární město Brno nepřetržitou provozuschopnost tohoto datového centra a jeho stálý technický dohled 24 hodin denně v rámci svého centrálního dispečinku.