V prosinci roku 2018 Technické sítě Brno, akciová společnost prošly recertifikačním auditem na systémy managementu kvality dle ISO 9001, systém environmentálního managementu dle ISO 14001 a dozorovým auditem na systém řízení bezpečnosti informací dle ISO 27001, které tvoří integrovaný systém řízení společnosti. V rámci auditu byl prověřen skutečný stav implementace požadavků systémových norem a zajišťování shody s nimi, úplnost a provázanost dokumentace ve vazbě k činnostem organizace.

Po úspěšném obhájení nastavení interních procesů byly společnosti uděleny nové certifikáty s upřesněným a rozšířeným předmětem certifikace:

  • Příprava a realizace staveb veřejného a slavnostního osvětlení,
  • Provozování a údržba veřejného a slavnostního osvětlení,
  • Provozování a údržba kolektorů,
  • Provozování a údržba informačních a komunikačních systémů a digitálních služeb,
  • Provozování a údržba reklamních zařízení,
  • Poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti a ICT.