Pouze do konce června letošního roku se ještě mohou zájemci vydat do podzemních chodeb kolektorové sítě v rámci exkurzí technického podzemí města Brna. Poté bude nutné tuto ojedinělou příležitost kvůli změnám zákonem daných podmínek pro kybernetickou bezpečnost zrušit a uzavřít kolektory veřejnosti. Kritickou informační infrastrukturu státu totiž tvoří rovněž část Metropolitní sítě Brno, která je vedena mimo jiné i v kolektorech. „Analyzovali jsme možná rizika spojená s přístupem osob do prostor kolektorové sítě a zvažovali možná organizační a technická opatření, abychom mohli v exkurzích pokračovat,“ uvedl Ing. Pavel Rouček, generální ředitel TSB, které pro Brno kolektory provozují. „Dospěli jsme však k závěru, že zachování přístupu veřejnosti v rámci exkurzí v kolektorech by vyžadovalo velmi složitá organizační a technická opatření, která by ve výsledku zvýšila vstupné a také zásadně omezila komfort návštěvníků. Ti by museli například před vstupem podstupovat osobní prohlídku a odevzdat mobilní telefony či fotoaparáty,“ doplnil. Počínaje 1. července 2018 tak již exkurze v kolektorech pro veřejnost nebudou možné. „Je nám líto, že musíme exkurze zrušit, ale jsme povinni plnit zákonné povinnosti a pro naši společnost by bylo nepřijatelné, že by mohla být ohrožena kritická infrastruktura státu nebo základní společenské činnosti města,“ upřesnil Ing. Pavel Rouček.

Do konce června je ale možné zarezervovat si termín na malý nebo velký prohlídkový okruh. Doba trvání každé prohlídky se školeným průvodcem, které se konají buď v úterý nebo v sobotu, je přibližně 60 nebo 90 minut. Maximální počet osob ve skupině je stanoven na 10. Při volbě velkého okruhu je třeba počítat s tím, že během trasy je nutné zdolat schody a žebříky. Prohlídkové trasy nemohou absolvovat osoby se sníženou nebo omezenou hybností, nemocí srdce a aplikovaným kardiostimulátorem. Dále není umožněn vstup osobám, které jsou držiteli průkazu TP, ZTP, ZTP/P a dětem do 12 let. Děti mezi 12 a 15 rokem věku se mohou exkurze zúčastnit pouze v doprovodu zákonného zástupce.