Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost podpořila mezinárodní konferenci LIGHT SVĚTLO 2015. Zajistit co nejefektivnější veřejné osvětlení pro Brno znamená také neztratit kontakt s novinkami ze světa nových špičkových technologií. Mezinárodní konference LIGHT SVĚTLO 2015 se konala v září 2015 na VUT v Brně a je v pořadí již 21. konferencí tohoto druhu. Zaměřena byla především na problematiku týkající se světelné a osvětlovací techniky v oblasti vědy, výzkumu a praxe.