Dle ČSN EN 13201-4 –  měříme parametry veřejného osvětlení – jas a intenzitu osvětlení na pozemních                                                               komunikacích a to pomocí jasového analyzátoru i kalibrovaného luxmetru.

Dle TKP 15                     – pro návrh doplňkového osvětlení přechodů měříme jas pozadí za přechodem.

Dle ČSN EN 12464-2 – velikost rušivého světla ve venkovních osvětlovacích soustavách, osvětlení parkovišť a                                                     nástupišť.

Teplota chromatičnosti – orientační měření.

Naši pracovníci jsou nositeli certifikátu způsobilosti ČMS pro měření jasu a osvětlenosti komunikací.