RYCHLÉ KONTAKTY PRO HLÁŠENÍ PORUCH:

Bezplatná linka: 800 100 312

Centrální dispečink: 545 424 040
E-mail: dispecink(zavináč)tsb.cz
ID datové schránky: 55kgizb

Centrální dispečink je umístěn v sídle společnosti na ulici Barvířská č. 5. Zde se soustřeďují veškeré aktuální informace o poruchách a neobvyklých stavech na majetku společnosti. Pracovníci na centrálním dispečinku pracují na dvou pracovištích v nepřetržitém provozu a na velkoplošné obrazovce a monitorech počítačů sledují aktuální provozní stavy zařízení kolektorů a veřejného osvětlení.

Pro monitoring je centrální dispečink vybaven nejmodernější výpočetní technikou a programovým vybavením.

Centrální dispečink byl zřízen již v době, kdy byly vybudovány první trasy primárního kolektoru a bylo nutné nepřetržitě sledovat aktuální stav inženýrských sítí v něm uložených, pohyby pracovníků údržby a neobvyklé stavy v kolektoru.

Centrální dispečink zajišťuje též sledování celkové sítě veřejného osvětlení Statutárního města Brna. V nepřetržitém provozu jsou zaznamenávány od občanů hlášené poruchy VO.

Důležité informace jsou elektronicky zasílány z dispečinku vedoucímu Odboru kolektorů, vedoucímu Odboru veřejného osvětlení, pracovníkům noční služby a servisním organizacím, kteří operativně zajišťují opravy.

Od září roku 2009 zajišťuje centrální dispečink dohled nad datovým centrem, které slouží jako serverovna a datové úložiště pro Metropolitní síť města Brna.