Profilace v oblasti poskytování služeb městského datového centra, privátního městského cloudu a rozvoj optické sítě statutárního města Brna budou hlavními cíli nového úseku ICT – informačních a komunikačních technologií TSB, který společnost TSB zřídila od 1. února 2018. Úsek ICT tvoří Odbor IT, Odbor kybernetické bezpečnosti a Odbor koordinátora ICT projektů. Nutnost restrukturalizace pracoviště byla daná rozšiřováním IT služeb pro statutární město Brno a jeho organizace, zejména pro koncern městských firem.

Odbor kybernetické bezpečnosti bude zajišťovat plnění povinností dané zákonem o kybernetické bezpečnosti č.181/2014 Sb., jako městem určený provozovatel části informačního systému kritické infrastruktury, poskytovat službu architekta kybernetické bezpečnosti pro statutární město Brno a také provozovat SOC (Security Operation Center) pro město i koncern.