ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

OBCHODNÍ FIRMA: Technické sítě Brno, akciová společnost

SÍDLO: Barvířská 5, 602 00 Brno

PRÁVNÍ FORMA: Akciová společnost
DATUM ZÁPISU – VZNIKU: 1. 1. 1998

ID datové schránky: 55kgizb
 
IČ:
255 12 285
DIČ:
CZ25512285

OBCHODNÍ REJSTŘÍK:
Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle B, vložka 2500
Subjekty podílející se 20 a více procenty na základním kapitálu: Statutární město Brno 100%

 

Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost je členem koncernu SMB

 

Řídící osobou je Statutární město Brno, IČ 449 92 785, se sídlem Brno-město, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno.

Vedle společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost jsou řízenými osobami následující obchodní společnosti:

Brněnské komunikace a.s. Dopravní podnik města Brna, a.s. Lesy města Brna, a.s. Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s. SAKO Brno, a.s. STAREZ – SPORT, a.s. Teplárny Brno, a.s. Veletrhy Brno, a.s.

koncern

Hodnoty naší společnosti

Efektivnost
Kvalita
Spolupráce
Rozvoj
Komunikace

Hlavní a prioritní činností společnosti je poskytování služeb statutárnímu městu Brnu. Nejvýznamnějšími z nich jsou správa a zabezpečení provozu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení města Brna a správa a zabezpečení provozu podzemní kolektorové sítě města Brna.

 

Projektovou přípravu a realizace investičních akcí v oblasti veřejného a slavnostního osvětlení a inženýrské činnosti při sanacích podzemí města Brna zabezpečuje Odbor investic.

Veškeré informace týkající se veřejného osvětlení, kolektorové sítě a společností spravovaných datových sítí jsou zahrnuty v digitálním geografickém informačním systému GIS.

Jednou z perspektivních oblastí rozvoje společnosti je účast společnosti na přípravě technicko-ekonomického záměru (TEZ) budování metropolitní informační sítě města Brna MSMB a jejího servisního zabezpečení.

Do druhé skupiny činností lze zařadit aktivity podpůrné a pomocné – reklamní činnost, obchodní činnosti a technické poradenství, nákup a prodej nového a použitého technického vybavení veřejného osvětlení (svítidel, rozvaděčů VO, stožárů, kabeláží, elektropříslušenství, apod.), provozování a správa VO v lokalitách mimo statutární město Brno.

Společnost je mimo jiné od roku 2009 Radou města Brna každoročně pověřována zajištěním technického vybavení, tj. zajištěním vánočních stánků, gastro stánků a zoo koutku, a rovněž vánočního osvětlení včetně rozsvícení vánočního stromu, pro účely realizace Brněnských Vánoc.

Při tom úzce spolupracuje s Turistickým informačním centrem, p.o., které je rovněž od roku 2009 každoročně pověřováno organizováním a programovou realizací Brněnských Vánoc.