Logo společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost

Definice loga

Logo je symbol a symbol je značka, která je neodbytnou součástí firemní identity. Kvalitní firemní logo musí splňovat mnoho požadavků. Představuje konstantu sloužící k jednoznačné identifikaci daného subjektu, má určitou signální funkci a je důležitým prvkem pro všechny druhy komunikačních aktivit.

Logo by tedy mělo být jedinečné, jednoduché, dobře zapamatovatelné, použitelné na všech materiálech a to od dopisního papíru až po označení např. na veletrzích a celoplošných reklamách.

Logo je určitým symbolem, který slouží jako vizuální zkratka a může se stát i velmi dobrým motivačním faktorem. Logo má tedy emocionální i racionální funkce.

Grafický manuál společnosti najdete zde (PDF).

Historie loga TSB

logo1

První logotyp TSB vzniká v roce 1998 spolu se založením akciové společnosti Technické sítě Brno, jejíž jediným vlastníkem je statutární město Brno. Za více jak deset let existence TSB prošla společnost mnoha vnitřními, ale i vnějšími změnami a postupně se tak vyvíjela do dnešní podoby moderní a otevřené společnosti.

logo2

Rebranding loga Technických sítí Brno, akciová společnost

Vnějším znakem reagujícím na mnoho vnitřních změn se tak stává, zcela logicky, změna loga společnosti, který je odrazem hodnot, ke kterým se společnost hlásí. Samotná změna loga reaguje na změnu marketingové a komunikační strategie uvnitř i vně společnosti a vysílá tak výrazný signál k jejímu novému vnímání okolím.

Tak, jako každý živý útvar, tak i společnost TSB se mění a vyvíjí. V posledních třech letech velmi dynamicky, přičemž neopomíná respektovat poslání pro které byla, před více jak deseti lety, statutárním městem Brnem založena. Dochází tak ke změně v moderní, vstřícnou a dynamickou společnost, které dodávají sílu a stabilitu zkušenosti, získané za dobu své existence. Nové logo tak zobrazuje jistou dynamiku, posun ve společnosti, ale také hodnoty, ke kterým se chce společnost jako celek hlásit.

logo3-1

Tvorba návrhu loga TSB

Při návrhu nového loga jsme důrazně dbali na to, aby bylo jedinečné, výrazné, jednoduché a tudíž i snadno zapamatovatelné. Symbol ,,T“ můžeme považovat nejen za znak písmena, ale můžeme ho považovat i za postavu. Postavu pevnou, stabilní a důvěryhodnou, která je pevně obklopena okolím dalších znaků. Jedná se o znaky, které skrývají hodnoty, ke kterým se zaměstnanci svým chováním a prací chtějí jako celek hlásit: komunikace, efektivita, rozvoj, spolupráce a kvalita. Nové logo se tak stává určitým jednoduchým a výstižným symbolem, který poslouží jako vizuální zkratka a může se tak stávat i významným motivačním faktorem (podprahové připomenutí hodnot ke kterým se zaměstnanci společnosti hlásí). Na novém ztvárnění loga TSB je již dobře patrná jeho sounáležitost se statutárním městem Brnem jako vlastníkem a zřizovatelem.

Logo a jednotný vizuální styl TSB

Autorem loga jednotného vizuálního stylu je MgA.Věra Marešová, která je mimo jiné autorkou loga města Brna a jeho JVS, Ministerstva dopravy České republiky, další realizace lze vidět na www.vgrafik.cz.