Technické sítě Brno, akciová společnost

 

Představenstvo TSB

Mgr. Michal Marciniszyn, předseda představenstva
Ing. Jakub Heikenwälder, místopředseda představenstva
Petr Šafařík, člen představenstva   

 

Dozorčí rada TSB

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., předseda dozorčí rady
JUDr. Michal Chládek, MBA, místopředseda dozorčí rady
Ing. David Fuchs, člen dozorčí rady
Ing. Pavel Staněk, člen dozorčí rady
Dušan Piják, člen dozorčí rady za zaměstnance TSB, a.s.

Management

Ing. Pavel Rouček, LL.M., Generální ředitel
Ing. Miroslav Sečkář, Ekonomický ředitel
Ing. Josef Šaroun, Provozně-technický ředitel
Ing. Michal Jukl, Ředitel ICT