Technické sítě Brno, akciová společnost

Představenstvo

Mgr. Michal Marciniszyn
Ing. Jakub Heikenwälder
Petr Šafařík

 

Dozorčí rada

Ing. David Fuchs
JUDr. Michal Chládek, MBA
Dušan Piják
Mgr. Jiří Mihola, Ph.D.
Ing. Pavel Staněk

Management

Generální ředitel: Ing. Pavel Rouček
Ekonomický ředitel: Ing. Lenka Dufková
Provozně-technický ředitel: Ing. Josef Šaroun
Ředitel ICT: Ing. Michal Jukl