Technické sítě Brno, akciová společnost

Představenstvo

Předseda představenstva: Ing. Pavel Staněk
Místopředseda představenstva: Ing. Zdeněk Forman
Člen představenstva: RNDr. Jan Hollan, Ph.D.

 

Dozorčí rada

Předseda dozorčí rady: Ing. Vít Beran
Místopředseda dozorčí rady: Martin Hort
Člen dozorčí rady: Bc. Petr Souček
Člen dozorčí rady: Dušan Piják
Člen dozorčí rady: Jaroslav Telecký
Člen dozorčí rady: Mgr. Zdeňka Dubová

Management

Generální ředitel: Ing. Pavel Rouček
Ekonomický ředitel: Ing. Lenka Dufková
Provozně-technický ředitel: Ing. Josef Šaroun
Ředitel ICT: Ing. Michal Jukl