PROFIL ZADAVATELE (ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb.) najdete zde.