Odvlhčení primárních kolektorů v mediích

Od úspěšného dokončení  poslední etapy odvlhčení primárních kolektorů a spuštění celého systému, které proběhlo na konci roku 2016, se mohli občané seznámit s tímto systéme prostřednictvím  článku v květnovém čísle měsíčníku Šalina. Dále pak na vlnách Českého rozhlasu Brno reportáží dne 16. 5. 2017, živým vstupem v pořadu Studia ČT24 a reportáží v pořadu Události v regionech odvysílaných Českou televizí dne 22. 5. 2017.

Odkazy:

Šalina – měsíčník pro příjemné cestování městskou dopravou:
https://www.salina-brno.cz/archiv-casopisu

Český rozhlas Brno:
http://www.rozhlas.cz/brno/zpravodajstvi/_zprava/1726141

Studio ČT24:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/217411010110522-studio-6-ii/

Události v regionech:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/317281381990522-udalosti-v-regionech/