Odbornou kapacitu Architekta a Manažera kybernetické bezpečnosti zajišťují kvalifikovaní pravidelně školení zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi z dané problematiky