Vyjádření ke stavebním záměrům

Posuzování stavebních záměrů ostatních osob či společností – firem (cizích investorů) při budoucím kontaktu se zařízením veřejného osvětlení. Vyjadřování a stanovení podmínek k nově budovanému veřejnému osvětlení (dodržování Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna).

Při realizaci a po ukončení prací je nutné provádět kontroly před záhozem, zda nedošlo k porušení stávajícícho zařízení, včetně kabelů veřejného osvětlení.

Vytyčení sítí veřejného osvětlení

Při jakémkoliv zásahu do země v blízkosti veřejného osvětlení je nutné vytyčení sítí. Technik z mapové evidence podle katastru vyhledá kabelové vedení, které se následně viditelně vyznačí na požadovaném místě. 

Lokátor

Po zakoupení nového lokátoru jsme zkvalitnili a především zefektivnili naši práci. Lokátor se vyznačuje vyšší spolehlivostí a přesností, tím zkvalitní výstupy z mapové evidence. Dalším důležitým úkolem je identifikace závad a následná oprava kabelové poruchy.