Posuzování stavebních záměrů ostatních osob či společností – firem (cizích investorů) při budoucím kontaktu se zařízením veřejného osvětlení. Vyjadřování a stanovení podmínek k nově budovanému veřejnému osvětlení (dodržování Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna).

Při realizaci a po ukončení prací je nutné provádět kontroly před záhozem, zda nedošlo k porušení stávajícícho zařízení, včetně kabelů veřejného osvětlení.