Technické sítě Brno, a.s. nabízí prohlídky v rámci projektu Brněnské technické podzemí – exkurze v kolektoru. 

Pro návštěvníky jsou připraveny dvě prohlídkové trasy. 

Na první prohlídkové trase získá návštěvník informace o výstavbě a provozu moderních kolektorových staveb.

Délka první trasy je 630 m a doba trvání cca 60 min.

Na druhé prohlídkové trase získá návštěvník informace o výstavbě a provozu moderních kolektorových staveb, doplněné o zajímavosti z historických technických staveb města Brna, kterými jsou například studny, kašny a historické vodovody.

Délka druhé trasy je 1100 m a doba trvání cca 90 min.
Maximální počet osob ve skupině je stanoven na 15.

 

Prohlídka kolektorů

Před objednáním vstupenky je návštěvník povinen seznámit se s provozními předpisy, které upravují podmínky vstupu do podzemních prostor.

telefon:  542 427 111 (spojovatelka), fax:  542 427 105

Malý okruh: 100,- Kč
– každé úterý vždy v 15:15, 16:30

Velký okruh: 140,- Kč
– každou první sobotu v měsíci v 10:00 a 11:15

Pro absolvování velkého okruhu je vhodná lepší fyzická kondice.
Během trasy je nutné zdolat schody a žebříky.

Více informací najdete také na stránce (TIC – exkurze v kolektoru)