Výstavba kolektorů a budování brněnské kolektorové sítě má své počátky v roce 1973.

Výstavba kolektorů a budování brněnské kolektorové sítě má své počátky v roce 1973, kdy byla ze strany města Brna připravována možná koncepce řešení problémů rekonstrukcí komunikací a navazujících obtíží s obnovou inženýrských sítí.

Při zahájení stavby kolektoru v úseku Dornych – Křenová byl zpracován první generel kolektorové sítě města Brna. Výstavba pokračovala prodlužováním prvního úseku ve směru Radlas, Svitavské nábřeží, Tkalcovská a Tatranská.V roce 1978 byl generel kolektorové sítě revidován s cílem vypracovat reálný rozsah, zahrnující dva okruhy. Jeden kolem historického jádra a druhý v oblasti průmyslové zóny v sousedství centra města.

V návaznosti na provádění rekonstrukcí povrchových komunikací pokračovala také výstavba kolektorů v úsecích Jugoslávská, Cejl, Malinovského náměstí a Hybešova, které byly součástí okruhu kolem průmyslové zóny.

Jejich realizace byla dokončena v roce 1994. Tímto také byla tato etapa výstavby primárních kolektorů ukončena.

Realizace okruhu kolem historického jádra v úsecích Mendlovo náměstí, Špilberk, Moravské náměstí a Koliště nebyla zahájena v návaznosti na dokončení prvního okruhu a s ohledem na vývoj koncepce kolektorových staveb již zřejmě nikdy nebude prováděna.

Současné požadavky na kolektorové stavby upřednostňují realizaci sekundárních kolektorů v historickém jádru města Brna.

Výstavba sekundárních kolektorů byla zahájena v roce 1992 na základě zpracovaného generelu. Trasa sekundárních kolektorů je propojena s trasou kolektorů primárních.

V dlouhodobém výhledu je nyní připravována stavba kolektoru Koliště – Sukova. Další plánované úseky jsou již projekčně řešeny jako kolektory sekundární v úseku ul. Česká a Solniční.