Přehledné mapy vedení kolektorové sítě města Brna.

Celková délka kolektorové sítě města Brna přesahuje 21 km.

  • Ražené primární kolektory tvoří dva okruhy o celkové délce 7775 m. Jeden kolem historického jádra města. Druhý okruh spojující průmyslovou zónu města. Oba okruhy jsou navzájem propojeny.
  • Ražené sekundární kolektory o celkové délce 5106 m. Tvoří ucelenou síť v samotném historickém jádru města.
  • Hloubené sekundární kolektory o délce 8426 m tvoří ucelenou síť na sídlištích Vinohrady a Kamenný vrch, nebo pouze dílčí stavby v lokalitách Jižní centrum, Líšeň a Pisárky.
Mapa_kolektoru-Primarni_Sekundarni

Primární a sekundární
mapa v PDF

Mapa_kolektoru-Kamenny_vrch

Kamenný vrch
mapa v PDF

Mapa_kolektoru-Vinohrady

Vinohrady
mapa v PDF

kolektor-kubikova

Líšeň
mapa v PDF

Pisárky

Pisárky
mapa v PDF