Provozujeme 41 404 světelných míst a 525 světelných míst slavnostního osvětlení

Provozujeme 41 404 světelných míst, z toho je 40 957 světelných míst veřejného osvětlení ulic a 525 světelných míst slavnostního osvětlení kulturních památek a významných budov v Brně. Roční spotřeba elektrické energie na provoz VO a SO činí cca 14,86 GWh. 
Z celkového počtu 429 ks zapínacích rozvaděčů RVO ovládaných za pomocí radiodatové sítě, je 100ks vybaveno regulací napětí intelux a 188ks stabilizací napětí interně vyvinutou pro VO města Brna. Kterou osazují pracovníci údržby TSB, s úsporou cca 26% el. energie v dané oblasti.

Průměrný příkon pod 81 W/1 světelný bod, v našem případě 88 W/1 světelný bod, řadí statutární město Brno k energeticky nejúspornějším městům v České republice. Dosažená průměrná nesvítivost ve městě Brně v roce 2018 byla cca 0,45 %, což se také vymyká běžným standardům, v jiných srovnatelných městech se průměrná hranice nesvítivosti pohybuje v rozmezí 3 – 4 %. 

Provozní doba veřejného osvětlení je 4 084 hodin ročně, s celkovou spotřebou cca 14 864,55 MWh/rok. V současné době naše společnost připravuje pokračování výměny stožárů a kabelového vedení – rekonstrukce nejstarších částí veřejného osvětlení města.

V roce 2018 bylo v rámci preventivní údržby VO realizováno nedestruktivní metodou „MASTAP“ 9 158 měření statiky stožárů. Na základě těchto měření a následkem pojistných událostí bylo vyměněno 108ks stožárů VO a 23ks rozpínacích (pojistkových) skříní. V rámci údržby VO bylo z důvodu dosažení požadované nesvítivosti vyměněno 627 světelných zdrojů (výbojek).

Pro zlepšení průběžného stavu rozvodné sítě VO bylo zkontrolováno a preventivně ošetřeno na 5 156ks stožárů VO v 57 oblastech zapínacích (elektroměrových) rozváděčů. Vlastní kapacitou byly zajištěny periodické revize v 59 oblastech zapínacích rozváděčů.

Dále bylo v rámci „Obnovy VO-2018″ vyměněno 35 630m kabelového vedení, 696 zkorodovaných stožárů včetně kabelových rozvodů a 42ks rozpínacích (pojistkových) skříní. Výrazná část výměny VO probíhala v městských částech v koordinaci s Brněnskými komunikacemi a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi. Celkově tato obnova VO zahrnovala 45 staveb rozčleněných do jednotlivých lokalit.