ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

Systémy řízení QMS, EMS a ISMS

Společnost je držitelem platných certifikátů pro řízení kvality, životního prostředí a bezpečnosti informací dle mezinárodních norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN EN ISO/IEC 27001:2014.

Zavedením těchto systémů společnost postupuje v souladu se světovými trendy a současně klade na přední místo jak vysokou kvalitu svých služeb za účelem maximální spokojenosti zákazníka, tak i ochranu a zlepšování životního prostředí a bezpečnost informací. Všechny tři systémy jsou integrovány do jediného celku pod názvem integrovaný systém řízení (dále jen „IMS“). Pro podporu tohoto systému vyhlásilo vedení společnosti společnou politiku kvality, životního prostředí a bezpečnosti informací. Přijetí a uplatnění této politiky má zásadní význam pro další úspěšný rozvoj společnosti, pro respektování zájmů jediného akcionáře i zaměstnanců a pro další růst a posilování postavení společnosti na trhu.

Politika IMS

Vedení společnosti tímto deklaruje své rozhodnutí, trvale vytvářet a udržovat v akciové společnosti Technické sítě Brno, akciová společnost integrovaný systém řízení kvality dle ISO 9001, ochrany životního prostředí dle ISO 14001 a bezpečnosti informací dle ISO 27001, jehož cílem je zvyšování výkonnosti organizace, zlepšování prevence znečisťování ŽP a zajištění informační bezpečnosti celé společnosti.

Politika IMS (PDF)

QMS – systém řízení kvality

Rozhodnutí vybudovat systém řízení kvality dle ČSN EN ISO 9001:2016 vychází ze snahy zajistit maximální důvěryhodnost vůči zákazníkovi a přesvědčit ho, že naše akciová společnost je tou správnou firmou, která uspokojí jeho přání a požadavky. Kvalita je pojímána komplexně, ne jenom jako kontrola poskytovaných služeb a realizovaných staveb. Komplexní přístup ke kvalitě znamená zajistit kvalitu všech činností a procesů v rámci řízení společnosti a předávaných staveb.

Certifikát kvality ČSN EN ISO 9001:2016

EMS – systém řízení životního prostředí

Jednou ze zásad společnosti je kladení důrazu na ochranu životního prostředí při všech činnostech, včetně plánování a provádění stavebních prací. Je kladen důraz na to, aby společnost i její dodavatelé chránili životní prostředí a zodpovědně využívali zdroje, které mají k dispozici.

Certifikát životního prostředí ČSN EN ISO 14001:2016

ISMS – systém řízení bezpečnosti informací

Technické sítě Brno, akciová společnost jako první společnost statutárního města Brna, získaly certifikát systému řízení bezpečnosti informací dle ČSN EN ISO/IEC 27001:2014. Tento systém pokrývá celé fungování společnosti a týká se všech realizovaných aktivit. Nastavení a dodržování systému ISMS poskytuje záruku bezpečnosti informací pro společnost, její zaměstnance i partnery. Řízeny jsou všechny informace z hlediska zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti. Kombinací směrnic, systémových, fyzických a IT opatření jsou chráněny nejen informace v elektronické podobě, ale také veškerá další informační aktiva společnosti včetně klíčových znalostí a přístupu do zařízení a prostor společnosti.

Certifikát bezpečnosti informací ČSN EN ISO/IEC 27001:2014