Jedno z nejmodernějších a pravděpodobně i největších městských datových úložišť v tuzemsku, které je určeno pouze pro statutární město Brno a jeho organizace, uvedly v polovině letošního května do provozu Technické sítě Brno, a.s.

„Naše společnost tak učinila další krok v postupném budování centrálních IT služeb určených pro město, jeho koncern a další společnosti zřizované statutárním městem Brnem. Naší prioritou není nabízet služby běžně dostupné na IT trhu, ale poskytovat služby s vysokou mírou přidané hodnoty, jako jsou bezpečnost, rychlost a dostupnost na vlastní infrastruktuře. Nejprve na datové úložiště bude migrovat své systémová data Magistrát města Brna, a proto tak jako první ocení vysoký výkon zařízení jeho úředníci při každodenní rutinní práci se svými systémovými aplikacemi,“ uvedl generální ředitel TSB, a.s., Ing. Pavel Rouček.

Datové úložiště zajišťující velmi rychlý a zabezpečený datový prostor je však pouze začátek. Společnost plánuje v brzké době spustit službu zálohování (back-up) a postupně bude následovat pronájem virtuální infrastruktury, anonymizace, archivace dokumentů včetně datových zpráv, vzdálené podepisování a pečetění, Groupware MS Exchange, validace dokumentů, archivace systémových logů a ve výhledu je i ověřování elektronických identit.

Všechny tyto služby počítají s využitím kvalitního a rychlého připojení v rámci rozsáhlé privátní optické sítě statutárního města Brna, kterou TSB, a. s. hodlají v budoucnu velmi intenzivně rozšiřovat, aby se stala dostupnou pro většinu společností a organizací zřizovaných Brnem.

TSB a.s. v návaznosti na datové úložiště chce rozšiřovat i další služby v oblasti kybernetické bezpečnosti, jako je služba dohledového centra v režimu 24/7.

Celková investice do datového úložiště nepřesáhla 14 milionů Kč a TSB, a.s., ji hradí celou ze svých zdrojů.