Již od přelomu října a listopadu instalují pracovníci společnosti TSB ve středu Brna slavnostní osvětlení tak, aby s počátkem adventu bylo vše připraveno. TSB zajišťují také jako každoročně další technické zabezpečení Brněnských Vánoc včetně vybudování dřevěných stánků pro vánoční trhy na náměstí Svobody a letos nově i na Dominikánském náměstí.

Veselé Vánoce, hodně štěstí a úspěchu do nového roku přeje kolektiv zaměstnanců Technické sítě Brno, akciová společnost.