VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V PARKU LUŽÁNKY

Zapojení občanů do diskuse o směřování osvětlení parků města Brna ve vztahu k veřejné zeleni

Pracovníci Technických sítí jako správci veřejného osvětlení města Brna ve čtyřech sekcích po 4 svítidlech nainstalovali různé systémy možného nasvětlení parků zařazených do sekcí A-D.

Veškeré své poznatky k jednotlivým instalovaným systémům osvětlení parku (sekce A-D) můžete sdělit na lince dispečinku veřejného osvětlení a zapojit se také do hlasování.

Bezplatná linka: +420 800 100 312

Systém osvětlení je založen na autonomní regulaci intenzity světla ve třech úrovních při konstantní náhradní teplotě chromatičnosti 3000 K („barvy“ světla – teplá bílá), dle schématu:

100 % výkonu do 21:00
60 % výkonu od 21:00 do 22:00
40 % výkonu od 22:00
100 % výkonu od 5:00

Díky regulaci intenzity světla v nočních hodinách činí úspora ve spotřebě elektřiny cca 60 % a v návaznosti na to dochází i k podstatnému snížení emisí CO2 do ovzduší. Osvětlení i přesto odpovídá požadavkům technických norem.

 

Systém osvětlení je založen nejenom na autonomní regulaci intenzity světla, ale i změně náhradní teploty chromatičnosti („barvy“ světla) dle schématu:

100 % výkonu do 21:00  při náhradní teplotě chromatičnosti 3000 K (teplá bílá)
80 % výkonu od 21:00  při náhradní teplotě chromatičnosti 2700 K
50 % výkonu od 22:00 při náhradní teplotě chromatičnosti 2200 K (oranžová)
100 % výkonu od 5:00 při náhradní teplotě chromatičnosti 3000 K

Sníží se množství modré složky spektra, ale na úkor navýšení spotřeby elektřiny a tím i navýšení emisí CO2 do ovzduší.
Pořizovací cena svítidel je oproti předchozímu typu svítidel „Sekce A“, cca o 30 % vyšší.

Systém osvětlení je založen na instalaci sekce pohybových čidel, které detekují pohyb chodce v dané oblasti dle schématu:

Svítidla svítí v klidovém stavu na 10 % výkonu
Při detekci pohybu svítidla plynule přejdou na 100 % výkonu, přechod trvá cca 10 vteřin
V případě, že pohyb není detekován 1, 5 minuty, dojde k plynulému poklesu výkonu na 10 %

Náhradní teplota chromatičnosti svítidel je konstantně 2200 K (oranžová).
Úspora elektrické energie je závislá od pohybu chodců a v nočních hodinách může být značná.
Nicméně nastavený systém osvětlení může být ovlivňován také pohybem zvířat, povětrnostními a jinými vlivy, které způsobí zbytečné spínání osvětlení.

Systém osvětlení „Ambra“ je založen na autonomní regulaci intenzity světla při konstantní náhradní teplotě chromatičnosti 1800 K (sytě oranžová), dle schématu:

100 % výkonu do 21:00 
60 % výkonu od 21:00  do 22:00
40 % výkonu od 22:00
100 % výkonu od 5:00

Eliminuje se zde modrá složka spektra, ale na úkor navýšení spotřeby elektřiny a to cca o 30 % a tím i navýšení emisí CO2 do ovzduší. Nižší hodnoty náhradní teploty chromatičnosti mají také negativní vliv na rozpoznávání barev.

Hlasujte pro typ osvětlení

Zvolte typ, který Vás svými vlastnostmi nejvíce zaujal

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.