Technické sítě Brno, akciová společnost, které pro město Brno plní bezpečnostní role Manažera a Architekta kybernetické bezpečnosti, se staly členem Českého institutu manažerů informační bezpečnosti. ČIMIB byl založen v roce 2007 jako profesní sdružení odborníků z oblasti informační bezpečnosti.