Veřejná zakázka na projekt „Obnova systému chlazení datového centra TSB Barvířská“ byla ukončena. Nejvýhodnější nabídku podala společnost DCI Czech, se kterou byla uzavřena smlouva na dodávku a instalaci technologie.
Projekt je spolufinancován z prostředků EU, konkrétně z programu OP PIK. Termín zahájení realizace projektu je 24. 6. 2021, termín dokončení je nejpozději 30. 11. 2022.