ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, naleznete na
PROFILU ZADAVATELE.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Zde naleznete aktuální zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré informace ke konkrétní zakázce vám v případě Vašeho zájmu poskytne elektronicky na základě vašeho požadavku zadavatel, kontaktní e-mail: verejnezakazky@tsb.cz