• Dodávka 2 ks osobních vozidel pro TSB

    Veřejná zakázka malého rozsahu

    Společnost Technické sítě Brno, a.s., (jako zadavatel) informuje o výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Dodávka 2 ks osobních vozidel pro TSB“.
    Veškeré informace o výběrovém řízení vám v případě Vašeho zájmu poskytne elektronicky na základě vašeho požadavku zadavatel, kontaktní email: verejnezakazky@tsb.cz

    Lhůta pro podání nabídek: 02.02.2022, 10:00 hodin