ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Veřejné zakázky zadávané v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, naleznete na
PROFILU ZADAVATELE.

VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

Zde naleznete aktuální zakázky malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Veškeré informace ke konkrétní zakázce vám v případě Vašeho zájmu poskytne elektronicky na základě vašeho požadavku zadavatel, kontaktní e-mail: verejnezakazky@tsb.cz

____

  • Sanace historického objektu – Dominikánské náměstí 2022

Veřejná zakázka malého rozsahu
Společnost Technické sítě Brno, a.s., (jako zadavatel) informuje o výběrovém řízení na veřejnou zakázku „Sanace historického objektu – Dominikánské náměstí 2022“ Veškeré informace o výběrovém řízení vám v případě Vašeho zájmu poskytne elektronicky na základě vašeho požadavku zadavatel, kontaktní email: verejnezakazky@tsb.cz

Lhůta pro podání nabídek: 22.7.2022 do 10:00 hodin