Někteří naši kolegové za sebou mají náročné dny. Několik dnů bylo třeba na vyčerpání vody z primárního brněnského kolektoru, který byl zaplaven po havárii vodovodu o víkendu. Sobotní (24.4.) havárie odřízla třetinu brněnských obyvatel od vody na půl dne a zaplavila podzemní kolektor v délce několika set metrů, někde až do výšky přes 5 metrů. Ve spolupráci s hasiči se podařilo vice 8000 m3 odčerpat o dva dny dříve, než se původně předpokládalo a nyní již probíhají opravy poškozeného potrubí. Havárie ukázala, jak důležité je tyto stavby pod zemí mít. Pavel Rouček, generální ředitel TSB, k tomu podotkl, že havárie byla mimořádná i pro kolektory, ale pokud by se tato událost stala na povrchu, měla by mnohem větší dopad na provoz celého města.

Více na našich Facebookových stránkách a reportáž České televize