• Provozujeme 41404 
  světelných míst města

 • Celková délka kolektorů
  pod Brnem přesahuje 21 km

 • Provozujeme 41404 
  světelných míst města

 • OSVĚTLENÍ PAMÁTEK A VÝZNAMNÝCH MÍST MĚSTA BRNA

 • Osvětlení památek a významných míst města Brna

Technické sítě Brno, akciová společnost

Hlavní a prioritní činností společnosti je poskytování služeb statutárnímu městu Brnu.
Nejvýznamnějšími z nich jsou správa a zabezpečení provozu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení města Brna a správa a zabezpečení provozu podzemní kolektorové sítě města Brna.

Projektovou přípravu a realizace akcí v oblasti veřejného a slavnostního osvětlení a inženýrské činnosti
při sanacích podzemí města Brna zabezpečuje Odbor investic.

Více o společnosti

Co vše zajišťujeme

Veřejné osvětlení

Veřejné osvětlení patří mezi nejdůležitější služby obyvatelstvu. Jako významná součást životního prostředí se podílí také na zajišťování bezpečnosti.

Více o službě

Kolektory

Kolektor je průchozí podzemní liniová stavba, sloužící k ukládání trubních nebo kabelových inženýrských sítí.

Více o službě

Venkovní reklama

Hledáte nové možnosti venkovní reklamy v Brně? Využijte reklamních ploch na sloupech veřejného osvětlení a panelů světelné reklamy v Brně.

Více o službě

Datové centrum

DC TSB bylo vybudováno za účelem nabídky škálovatelného prostoru pro ICT technologie statutárního města Brna, městských společností a organizací. Splňuje nejpřísnější bezpečnostní a technologické standardy své doby za ekonomicky výhodných podmínek.    

Více o službě

Správa majetku

Posuzování stavebních záměrů. Vyjadřování a stanovení podmínek k nově budovanému veřejnému osvětlení.

Více o službě

Investice a projekce

Zajištění veškeré legislativní činnosti spojené s obnovou veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení.

Více o službě

Aktuálně

Hodnoty naší společnosti

Efektivnost
Kvalita
Spolupráce
Rozvoj
Komunikace

Věděli jste, že...

 • Průměrná nesvítivost

  Dosažená průměrná nesvítivost ve městě Brně je 0,45 %, což se také vymyká běžným standardům, v jiných srovnatelných městech se průměrná hranice nesvítivosti pohybuje v rozmezí 3 – 4 %.

 • Brno patří k energeticky nejúspornějším městům v České republice

  Provozní doba veřejného osvětlení je 4 084 hodin ročně, s celkovou spotřebou cca 14 399,02 MWh/rok, s počtem svítidel 43 416 a průměrným příkonem 81 W/ 1 světelný bod, řadí statutární město Brno k energeticky nejúspornějším městům v České republice.