ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

Technické sítě Brno

TESTOVACÍ POLYGON VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ

Polygon Lužánky – I. část
Systémy možného nasvětlení parků
Pracovníci Technických sítí jako správce veřejného osvětlení města Brna zde ve čtyřech sekcích po čtyřech svítidlech nainstalovali různé systémy možného nasvětlení parků, zařazených do sekcí A-B-C–D.

A

sekce

Systém osvětlení je založen na autonomní regulaci intenzity světla ve třech úrovních při konstantní náhradní teplotě chromatičnosti 3000 K („barvy“ světla-teplá bílá), dle schématu:

100% výkonu do 21:00

60% výkonu od 21:00 do 22:00

40% výkonu od 22:00

100% výkonu od 05:00

Díky regulaci intenzity světla v nočních hodinách činí úspora ve spotřebě elektřiny cca 60 % a v návaznosti na to dochází i k podstatnému snížení emisí CO2 do ovzduší. Osvětlení odpovídá požadavkům technických norem.

B

sekce

Systém osvětlení je založen nejenom na autonomní regulaci intenzity světla, ale i změně náhradní teploty chromatičnosti („barvy“ světla) dle schématu:

100% výkonu do 21:00 při náhradní teplotě chromatičnosti 3000 K (teplá bílá)

80% výkonu do 21:00 při náhradní teplotě chromatičnosti 2700 K

50% výkonu od 22:00 při náhradní teplotě chromatičnosti 2200 K (oranžová)

100% výkonu od 05:00 při náhradní teplotě chromatičnosti 3000 K

Tento systém snižuje množství modré složky spektra, ale při navýšení spotřeby elektřiny a tím i navýšení emisí CO2 do ovzduší. Pořizovací cena svítidel je oproti předchozímu typu svítidel „Sekce A“, cca o 30 % vyšší.

C

sekce

Systém osvětlení je založen na instalaci
pohybových čidel, která detekují pohyb chodce v dané oblasti dle schématu:

Svítidla svítí v klidovém stavu na 10 % výkonu
Při detekci pohybu svítidla plynule přejdou na 100 % výkonu, přechod trvá cca 10 vteřin
V případě, že pohyb není detekován 1,5 minuty, dojde k plynulému poklesu výkonu na 10 %

Náhradní teplota chromatičnosti svítidel je konstantně 2200 K (oranžová). Úspora elektrické energie je závislá od pohybu chodců a v nočních hodinách může být značná. Nicméně nastavený systém osvětlení může být ovlivňován také pohybem zvířat, povětrnostními a jinými vlivy, které způsobí zbytečné spínaní osvětlení.

D

sekce

Systém osvětlení „Ambra“ je založen na autonomní regulaci intenzity světla při konstantní náhradní teplotě chromatičnosti 1800 K (sytě oranžová), dle schématu:

100% výkonu do 21:00

60% výkonu od 21:00 do 22:00

40% výkonu od 22:00

100% výkonu od 05:00

Eliminuje se zde modrá složka spektra, ale při navýšení spotřeby elektřiny o cca 30 % a tím i navýšení emisí CO2 do ovzduší. Nižší hodnoty náhradní teploty chromatičnosti mají také negativní vliv na rozpoznávání barev.

Polygon Lužánky – II. část
Svítidla s různou náhradní teplotou chromatičnosti
Pracovníci Technických sítí jako správce veřejného osvětlení města Brna zde instalovali ve třech sekcích po 3 kusech svítidla s různou náhradní teplotou chromatičnosti zařazených do sekcí E-F-G.

E

sekce

Použitelný typ svítidel: THORN URBA

Systém regulace: Autonomní

Třída osvětlení: P4
(požadovaná průměrná osvětlenost 5 lx až 7,5 lx)

Náhradní teplota chromatičnosti: 3000K,
běžně používané v městě Brně

Příkon svítidel:
15W do 21:00
9W od 21:00 do 22:00
6W od 22:00
15W výkonu od 5:00

F

sekce

Použitelný typ svítidel: THORN URBA

Systém regulace: Autonomní

Třída osvětlení: P4
(požadovaná průměrná osvětlenost 5 lx až 7,5 lx)

Náhradní teplota chromatičnosti: 2700K,
požadavek MŽPČR

Navýšení spotřeby elektřiny: sekce F-E 9%

Příkon svítidel:
16W do 21:00
10W od 21:00 do 22:00
7W od 22:00
16W výkonu od 5:00

G

sekce

Použitelný typ svítidel: THORN URBA

Systém regulace: Autonomní

Třída osvětlení: P4
(požadovaná průměrná osvětlenost 5 lx až 7,5 lx)

Náhradní teplota chromatičnosti: 2200K,
zkušební verze

Navýšení spotřeby elektřiny: sekce G-F 22%
sekce G-E 33%

Příkon svítidel:
20W do 21:00
12W od 21:00 do 22:00
8W od 22:00
20W výkonu od 5:00

Dokumenty ke stažení

TESTOVACÍ POLYGON VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - I. ČÁST
TESTOVACÍ POLYGON VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ - II. ČÁST