ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

Technické sítě Brno

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

DIGITALIZUJEME

SPRÁVA METROPOLITNÍ SÍTĚ MĚSTA BRNA

SLUŽBY DATOVÝCH CENTER – DISKOVÉ ÚLOŽIŠTĚ – CLOUD

CENTRUM SDÍLENÝCH SLUŽEB

SLUŽBY KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI

GEOGRAFICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

Co obnáší péče o brněnský časostroj na Náměstí Svobody?

Pojmem „orloj“ označujeme mechanické hodiny, obvykle věžní, které jsou za pomoci řady mnohdy velmi sofistikovaných mechanismů schopné ukazovat různé časové údaje. Vedle hodin a dnů dokážou často podat informace kupříkladu i o poloze Slunce a planet, fázi Měsíce,...

Co je úlohou datových center a jaký unikát má to naše?

Datová centra jsou specializované prostory, ve kterých je zabudována síť výpočetních a úložných serverů a dalších IT technologií. Jejich úkolem je zajistit bezpečný a stabilní provoz všech technologií nezávisle na vnějších podmínkách stejně jako shromažďovat...

Bezdrátové sítě ve městech ještě vydrží. Kabely nabízejí spolehlivost a bezpečnost přenosu informací

Metropolitní datovou síť můžeme s trochou nadsázky označit za nervovou soustavu města. Zajišťuje totiž hladký, rychlý a plynulý přenos klíčových informací mezi jednotlivými institucemi a prvky sídla. Ta brněnská vedle samotného magistrátu propojuje optickým kabelem...

Informační a komunikační technologie

Staráme se o bezpečný a svižný chod datových sítí města Brna. Provozujeme, spravujeme a pomáháme budovat metropolitní síť Brno – vysokorychlostní komunikační infrastrukturu města. Staráme se o bezpečí, dostupnost a rychlý přenos dat mezi strategickými brněnskými institucemi a organizacemi.

Metropolitní síť města Brna

Metropolitní síť Brno (MSB) tvoří komunikační infrastrukturu, která umožňuje vzájemné datové propojení důležitých uzlových bodů města.

SPRÁVA A ROZVOJ GEOGRAFICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU (GIS)

PROVOZ DATOVÉHO CENTRA, SERVERŮ, ZABEZPEČOVACÍCH SYSTÉMŮ, MAGISTRÁTU MĚSTA BRNA

TECHNICKÝ DOHLED, SPRÁVA A SERVIS INFORMAČNÍHO SYSTÉMU MĚSTA BRNA

Základem metropolitní sítě je propojení jednotlivých strategických budov optickými kabely, které dává předpoklad pro vysokorychlostní připojení všech jejích uživatelů.

Smyslem metropolitní sítě je vytvoření vysokorychlostní komunikační infrastruktury na bázi protokolu TCP/IP, pokrývající v konečné podobě prakticky celé území města Brna. Metropolitní síť by měla mít otevřený charakter a měla by poskytovat kvalitní a dostupné služby přenosu dat, digitalizovaného obrazu a zvuku, a to co nejširšímu okruhu občanů a institucí.

Garantem Metropolitní sítě města Brna je Odbor městské informatiky Magistrátu města Brna. Společnost Technické sítě Brno, akciová společnost zajišťuje její servis a správu a podílí se též na jejím budování.

Informační a komunikační technologie v číslech

datová centra provozujeme ve standardu tier III. bezvýpadková

gb/s je rychlost, jakou protékají data na optické síti msb

A VÍCE GB DAT PŘENESENO DENNĚ V SÍTI MSB

DENNĚ ZAZNAMENANÝCH POKUSŮ O NEOPRAVNĚNÝ PŘÍSTUP DO SÍTĚ

DATOVÉ CENTRUM

Nové moderní datové centrum, které slouží jako serverovna a datové uložiště pro Metropolitní síť města Brna.

NAPÁJENÍ ZE 2 PŘÍVODNÍCH VĚTVÍ JIŠTĚNÉ VLASTNÍM ZÁLOŽNÍM DIESEL AGREGÁTOREM

PROVOZ BEZ JEDINÉHO VÝPADKU DÍKY TECHNOLOGICKÉMU STANDARDU TIER III

STÁLÝ TECHNICKÝ A BEZPEČNOSTNÍ DOHLED 24/7/365 S AUTORIZOVANÝM PŘÍSTUPEM DO OBJEKTU

Datová centra TSB byla vybudována za účelem nabídky škálovatelného prostoru pro informační a komunikační technologie statutárního města Brna, městských společností a organizací. Splňuje nejpřísnější bezpečnostní technologické standardy a pyšní se bezvýpadkovým provozem s dostupností 99,999%.

Diskové úložiště

Moderní diskové úložiště založené na vysoké dostupnosti 99,999% a umístěné ve dvou geograficky oddělených lokalitách na území města Brna.

Moderní diskové úložiště založené na vysoké dostupnosti 99,999% a umístěné ve dvou geograficky oddělených lokalitách na území města Brna umožňuje:

 

  • „neomezenou“ diskovou kapacitu symetrického metro storage clusteru v HA zapojení
  • škálovatelnost kapacity ve všech rychlostních vrstvách úložiště (SSD, SAS, NL SAS)
  • možnost konektivity s 2/4/8/16 Gbps FC porty SAN sítě a 1/10Gbps FC porty LAN sítě zaručuje rychlý přístup k datům
  • parametry SLA zaručující vysokou dostupnost dat na diskovém úložišti

centrum sdílených služeb

Díky postupnému rozvoji datových optických sítí můžeme městským částem a městským společnostem v Brně nabídnout distribuci informačních a komunikačních služeb do jejich lokality. Nabízíme služby virtualizace a VPS, datového úložiště a zálohování, VPN přístup, licencování software, konektivitu i služby kybernetické bezpečnosti.

Kybernetická bezpečnost

Odbornou kapacitu Architekta a Manažera kybernetické bezpečnosti zajišťují kvalifikovaní pravidelně školení zaměstnanci s dlouholetými zkušenostmi z dané problematiky

Geografický informační systém

Geografický informační počítačový systém umožňuje získávat, uchovávat, zpracovávat a zpřístupňovat geograficky vztažená data na území města Brna. Základem jsou digitální geografická data ve vektorovém formátu, která jsou úzce provázána s informacemi obsaženými v databázích systému.

Virtualizace dat

Naše virtuální privátní servery se sjednaným procesorovým výkonem, požadovaným diskovým prostorem a operační pamětí nabízí:

  • škálovatelný výpočetní výkon dedikovaných i sdílených hardwarových zdrojů
  • podporu ověřených virtualizačních platforem VMware, KVM, Hyper-V
  • garanci vysoké dostupnosti
  • vlastní servery renomovaných výrobců s predikovanou životností a servisem
  • umístění vašich dat v privátních prostorách SMB