Světlo je podstatou všeho živého. Není však pouze základem bytí, ale určuje také kvalitu života. Proto používáme vedle přirozeného světla i osvětlení umělé. Většina z nás si pod umělým osvětlením představí svůj domov, málokdo si však uvědomí, že veřejné světlo, tvoří nedílnou každodenní součást jeho života.

 

Veřejná služba obyvatelstvu

Veřejné osvětlení patří mezi nejdůležitější služby obyvatelstvu. Jako významná součást životního prostředí se podílí na zajišťování bezpečnosti osob, silničního provozu, ale i ochrany veřejného a soukromého majetku. Správně udržované a kvalitně vybudované veřejné slavnostní osvětlení umožňuje obyvatelstvu i návštěvníkům dobrou orientaci ve městě a zvýrazňuje architektonické hodnoty, které jsou bohatstvím města.

Veřejné osvětlení je oborem veřejně prospěšných služeb, jehož kvalita i provozní stav je předepsán technickými normami a standardy města Brna. Technické sítě Brno, akciová společnost v podobě přenesené správy zabezpečují pro město Brno souhrn všech činností správních, řídících i plánovacích, činnosti investorské zaměřené na výstavbu, včetně kompletní údržby sítě veřejného osvětlení.

Společnost provozuje k 31.12.2018 veřejné osvětlení v městě Brně v celkovém počtu 41 404 světelných míst, z toho 40 957 vlastních a 447 v obstarání.

Současně společnost zabezpečuje provoz a údržbu 525 světelných míst slavnostního osvětlení osvětlujících vybrané významné objekty města Brna.
Pro ovládání veřejného a slavnostního osvětlení je ve městě Brně instalováno celkem 469 zapínacích (elektroměrových) rozváděčů. Pomocí časových spínačů je ovládáno 29 z nich, 440 rozváděčů je dálkově ovládáno pomocí radiodatové sítě. Z tohoto počtu je 91 rozváděčů vybaveno regulátory napětí, jejichž výsledkem je cca 26 % úspora elektrické energie v dané oblasti.

Provozní doba veřejného osvětlení je 4 084 hodin ročně, s celkovou spotřebou cca 14 399,02 MWh/rok, s počtem svítidel 43 416 a průměrným příkonem 81 W/ 1 světelný bod, řadí statutární město Brno k energeticky nejúspornějším městům v České republice.

Dosažená průměrná nesvítivost ve městě Brně v roce 2020 byla 0,45 %, což se také vymyká běžným standardům, v jiných srovnatelných městech se průměrná hranice nesvítivosti pohybuje v rozmezí 3 – 4 %.

Za zmínku stojí úspěchy společnosti v oblasti realizace 8-letého projektu obnovy veřejného osvětlení města Brna. Vydané prostředky na investice řádově ve výši 50-60 milionů korun ročně se již projevují v úsporách spotřeby elektrické energie, výrazném zlepšování technického stavu souboru majetku veřejného osvětlení, zvyšování kvality poskytované služby – snižování poruchovosti veřejného osvětlení, zvyšování bezpečnosti provozu, neposledně i ve zlepšení vzhledu jednotlivých obnovených částí veřejného osvětlení.

V současné době naše společnost připravuje pokračování výměny stožárů, kabelového vedení a výměnu zastaralých svítidel za LED osvětlení – rekonstrukce nejstarších částí veřejného osvětlení města.

1.6.2021 se v rámci veřejné zakázky na dodávky LED osvětlení uskutečnilo online setkání s dodavateli svítidel. Pracovníci odboru veřejného osvětlení TSB zodpovídali dotazy dodavatelů  týkající se hodnocení světelně technických parametrů svítidel.

Zde nabízíme audiozáznam setkání.

Věděli jste, že...

  • Průměrná nesvítivost

    Dosažená průměrná nesvítivost ve městě Brně je 0,45 %, což se také vymyká běžným standardům, v jiných srovnatelných městech se průměrná hranice nesvítivosti pohybuje v rozmezí 3 – 4 %.

  • Brno patří k energeticky nejúspornějším městům v České republice

    Provozní doba veřejného osvětlení je 4 084 hodin ročně, s celkovou spotřebou cca 14 399,02 MWh/rok, s počtem svítidel 43 416 a průměrným příkonem 81 W/ 1 světelný bod, řadí statutární město Brno k energeticky nejúspornějším městům v České republice.