Barvířská 822/5, 602 00 Brno

V případě poruchy volejte:

800 100 312 – Bezplatná linka /nonstop/

545 424 011 – Centrální dispečink /nonstop/
545 424 040 – Centrální dispečink, veřejné osvětlení, kolektory  /nonstop/

PODATELNA – RECEPCE:

Provoz: pondělí až pátek 8 – 18 h.
Telefon: 545 424 030
Zasílání e-faktur:

ID datové schránky: 55kgizb

ÚŘEDNÍ HODINY PRO VEŘEJNOST:

Oddělení GIS a Odbor správy majetku:
Pondělí 8 – 15 h,
Středa 8 – 17 h.

Úsek generálního ředitele:

Sekretariát GŘ / Kontakt pro média:
vedoucí sekretariátu GŘ 
Anna Sovová
tel.: 545 424 012, fax: 545 424 016

Asistentka GŘ:
Veronika Kachlíková
545 424 032

Manager HR :
Jana Maťovčíková
tel.: 545 424 014

Manažer kybernetické bezpečnosti / Kontakt pro oblast KB:
Ing. Andrea Foltýnová
tel.: 545 424 061

Manager kvality a bezpečnosti / Kontakt pro oblast ochrany osobních údajů:
Anna Kuleshova
tel.: 545 424 050

Úsek ekonomického ředitele:

Ekonomický ředitel:
Ing. Lenka Dufková
tel.: 545 424 020

Referát MTZ / vedoucí skladu:
Ing. Jiří Pokorný
tel.: 545 424 076

Odbor reklama:
Ing. Hana Dubcová
tel.: 545 424 060 – vedoucí
tel.: 545 424 069 – obchodní referentka
tel.: 545 424 051 – fakturantka

Úsek provozně technického ředitele:

Provozně technický ředitel:
Ing. Josef Šaroun
tel.: 545 424 065

Referent VO, sml. prodej el. energie, pronájem stožárů:
Dagmar Těšíková
tel.: 545 424 059

Referát energetika:
Lubomír Boža
tel.: 545 424 070

Odbor veřejného osvětlení a dispečinku:
Dušan Piják
tel.: 545 424 036

Odbor kolektory:
Ing. Tomáš Pivec
tel.: 545 424 073

Odbor investic a projekce, správy majetku:
Ing. Miroslava Vraná
tel.: 545 424 072

Úsek ředitele ICT:

Ředitel:
Ing. Michal Jukl
tel.: 545 424 068

Odbor IT:
Tomáš Mezl
tel.: 545 424 091

Vedoucí oddělení GIS:
Jiří Vašíček
tel.: 545 424 094

Správce MSB + DC Senior:
Pavel Kocian, DiS
tel.: 545 424 078

Provozovny:

Křenová 9
tel.: 545 424 076
mapa

 

Svážná 29
tel.: 545 424 048
mapa

 

Mikulovská 2
tel.: 545 424 047
mapa

 

Kubíkova
tel.: 545 424 049
mapa