ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Technické sítě Brno

Kolektorová síť města Brna

PROPOJUJEME

CO JSOU KOLEKTORY?

BRNĚNSKÉ KOLEKTORY V ČÍSLECH

VYUŽITÍ KOLEKTOROVÉ SÍTĚ

PROVOZ A ÚDRŽBA KOLKETORŮ

Jihomoravští hasiči cvičí v brněnských kolektorech. S dýchacími přístroji musejí zdolat 30metrové žebříky

Sestup po třicetimetrovém žebříku, bezmála kilometr a půl betonovými chodbami a výstup zpátky na povrch. To vše v plné výstroji a s dýchacími přístroji. Brněnské kolektory v průběhu února hostí pravidelný výcvik jihomoravských hasičů. Tři jednotky hasičů si během něj...

Vybudovat v Brně síť kolektorů by dnes stálo až desetkrát více. S pravidelnou údržbou pomáhá i unikátní systém odvlhčování

Unikátní dvě desítky kilometrů dlouhá síť brněnských kolektorů patří ke stěžejním prvkům městské infrastruktury. Náklady na její budování přitom od roku 1974, kdy se s ražbou začalo, výrazně vzrostly. Při dnešních cenách by město výstavba stála až desetkrát více....

Skrytý svět pod nohama Brňanů. V síti kolektorů se ukrývá 49 kilometrů potrubí a 190 kilometrů kabelů

Hluboko pod ulicemi Brna leží na dvě desítky kilometrů důmyslných staveb, díky nimž do tisíců brněnských domů proudí voda či elektřina. Síť podzemních kolektorů moravské metropole se pyšní bezmála padesátiletou historií a je v ní uloženo přes 49 kilometrů potrubí a...

Kolektorová síť města Brna

Zajišťujeme provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna.

Co jsou kolektory

Kolektor je průchozí podzemní liniová stavba, sloužící k vedení a ukládání trubních a kabelových inženýrských sítí.

Uložené inženýrské sítě jsou tak snadno dostupné pro běžnou údržbu, v případě poruchy nevyžadují provádění výkopových prací a porušení komunikace. Podle způsobu výstavby jsou kolektory děleny na ražené – prováděné klasickou důlní ražbou pod povrchem a hloubené – výstavba kolektoru probíhá do vyhloubeného výkopu v terénu nebo komunikaci. Dále se kolektorová síť dělí na primární kolektory, které slouží k tranzitním rozvodům sítí na dlouhé vzdálenosti. Hloubka uložení primárních kolektorů je cca 30 m pod povrchem. Sekundární kolektory jsou uloženy cca 6-8 m pod povrchem a slouží k distribuci sítí přímo k jednotlivým objektům.

Brněnské kolektory v číslech

nejdelší kolektorová síť v České republice

kilometrů je celková délka kolektorů pod Brnem

byla zahájena realizace prvního úseku primárních kolektorů

metrů ražených primárních kolektorů ve správě TSB

metrů ražených sekundárních kolektorů ve správě TSB

metrů hloubených sekundárních kolektorů ve správě TSB

Využití kolektorové sítě

Vodovodní potrubí

Sdělovací, telekomunikační kabely

Horkovodní a parovodní potrubí

Kabely pro rozvod elektrické energie

Rozvody kabelové televize, internetu, metalické a optické kabely a internetu

Potrubí splaškové a dešťové kanalizace

Provoz a údržba kolektorů

Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území České republiky, pouze s výjimkou Prahy, nebyla v 70., 80. a 90. letech 20. století realizována výstavba a využití kolektorů ve větším rozsahu, s dlouhodobou koncepcí rozvoje a zajištěním provozních podmínek zabezpečení provozu. Údržba kolektorů je zajišťována pracovníky Odboru Kolektory s odborností provozní elektrikář a zámečník. Mimo tyto nosné obory jsou jednotliví pracovníci vyškoleni v dalších oborech a dovednostech tak, aby byl zajištěn plynulý provoz také v navazujících oblastech činnosti Odboru. Činnost údržby spočívá zejména v zajištění funkčnosti a bezpečného provozu vlastního vybavení kolektoru, vzduchotechniky, čerpadel a dalších zařízení nebo technologií vlastního vybavení kolektoru.

Galerie brněnských kolektorů

Dokumenty ke stažení