ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

Technické sítě Brno

Kolektorová síť města Brna

PROPOJUJEME

CO JSOU KOLEKTORY?

BRNĚNSKÉ KOLEKTORY V ČÍSLECH

VYUŽITÍ KOLEKTOROVÉ SÍTĚ

PROVOZ A ÚDRŽBA KOLKETORŮ

Pečujeme o Brněnské podzemí tak, aby mohlo fascinovat i příští generace

Každé město, má svá legendami opředená magická místa. V Brně k nim jednoznačně patří tajemné prostory místního podzemí. Unikátní systém historických chodeb, sklepů, šachet a tunelů začal vznikat již ve středověku, a to zejména za účelem skladování zboží a potravin....

Díky podzemním kolektorům opravujeme v Brně inženýrské sítě bez rozkopaných ulic

Svět tajemných podzemních kolektorů, které tvoří hustou pavučinu chodeb mnohdy až v třicetimetrové hloubce pod pulzujícím městem, jsme již v jednom z předešlých příspěvků čtenářům představili. Dnes prozradíme, co všechno se v podzemních tunelech ukrývá a jaké zásadní...

Bezdrátové sítě ve městech ještě vydrží. Kabely nabízejí spolehlivost a bezpečnost přenosu informací

Metropolitní datovou síť můžeme s trochou nadsázky označit za nervovou soustavu města. Zajišťuje totiž hladký, rychlý a plynulý přenos klíčových informací mezi jednotlivými institucemi a prvky sídla. Ta brněnská vedle samotného magistrátu propojuje optickým kabelem...

Kolektorová síť města Brna

Zajišťujeme provoz, správu a údržbu kolektorové sítě města Brna.

Co jsou kolektory

Kolektor je průchozí podzemní liniová stavba, sloužící k vedení a ukládání trubních a kabelových inženýrských sítí.

Uložené inženýrské sítě jsou tak snadno dostupné pro běžnou údržbu, v případě poruchy nevyžadují provádění výkopových prací a porušení komunikace. Podle způsobu výstavby jsou kolektory děleny na ražené – prováděné klasickou důlní ražbou pod povrchem a hloubené – výstavba kolektoru probíhá do vyhloubeného výkopu v terénu nebo komunikaci. Dále se kolektorová síť dělí na primární kolektory, které slouží k tranzitním rozvodům sítí na dlouhé vzdálenosti. Hloubka uložení primárních kolektorů je cca 30 m pod povrchem. Sekundární kolektory jsou uloženy cca 6-8 m pod povrchem a slouží k distribuci sítí přímo k jednotlivým objektům.

Brněnské kolektory v číslech

nejdelší kolektorová síť v České republice

kilometrů je celková délka kolektorů pod Brnem

byla zahájena realizace prvního úseku primárních kolektorů

metrů ražených primárních kolektorů ve správě TSB

metrů ražených sekundárních kolektorů ve správě TSB

metrů hloubených sekundárních kolektorů ve správě TSB

Využití kolektorové sítě

Vodovodní potrubí

Sdělovací, telekomunikační kabely

Horkovodní a parovodní potrubí

Kabely pro rozvod elektrické energie

Rozvody kabelové televize, internetu, metalické a optické kabely a internetu

Potrubí splaškové a dešťové kanalizace

Provoz a údržba kolektorů

Celková délka kolektorů pod Brnem přesahuje 21 km. Na území České republiky, pouze s výjimkou Prahy, nebyla v 70., 80. a 90. letech 20. století realizována výstavba a využití kolektorů ve větším rozsahu, s dlouhodobou koncepcí rozvoje a zajištěním provozních podmínek zabezpečení provozu. Údržba kolektorů je zajišťována pracovníky Odboru Kolektory s odborností provozní elektrikář a zámečník. Mimo tyto nosné obory jsou jednotliví pracovníci vyškoleni v dalších oborech a dovednostech tak, aby byl zajištěn plynulý provoz také v navazujících oblastech činnosti Odboru. Činnost údržby spočívá zejména v zajištění funkčnosti a bezpečného provozu vlastního vybavení kolektoru, vzduchotechniky, čerpadel a dalších zařízení nebo technologií vlastního vybavení kolektoru.

Galerie brněnských kolektorů

Dokumenty ke stažení