Pečujeme o Brněnské podzemí tak, aby mohlo fascinovat i příští generace

ICT, Kolektory

Každé město, má svá legendami opředená magická místa. V Brně k nim jednoznačně patří tajemné prostory místního podzemí. Unikátní systém historických chodeb, sklepů, šachet a tunelů začal vznikat již ve středověku, a to zejména za účelem skladování zboží a potravin. V pozdější fázi vývoje města nacházely další budované prostory stále častěji technické využití. Sloužily například jako kanalizace nebo vodovodní vedení. Dnes umožňují nově ražené tunely, takzvané kolektory, vést hluboko pod povrchem důležité inženýrské sítě.

Unikátní místa může navštívit i veřejnost

Pečlivé průzkumy brněnského podzemí probíhají, jíž více než tři desítky let. Od té doby byla objevena řada jedinečných prostor, o jejichž existenci neměli badatelé do té doby ani tušení. Drtivou většinu světa pod jihomoravskou metropolí si mohou Brňané prohlédnout pouze zprostředkovaně, pomocí fotografií či videí. Před patnácti lety však započala snaha o postupné zpřístupnění části podzemí veřejnosti. Díky ní tak dnes mohou občané zavítat například do Labyrintu pod Zelným trhem, Mincmistrovského sklepu, kostnice u svatého Jakuba nebo vodojemů na Žlutém kopci.

Sanace, závaly i propadlé podlahy

Aby bylo možné unikátní historické prostory, včetně těch, do kterých veřejnost prozatím přístup nemá, uchovat pro následující generace, je potřeba o ně odpovídajícím způsobem pečovat. Tuto práci mají na starosti právě odborníci z Technických sítí Brno. V podzemí proto provádíme pravidelné čtvrtletní prohlídky, při kterých zaznamenáváme změny či nové skutečnosti o stavebně technickém stavu jednotlivých objektů. V rámci rekonstrukcí je nejčastěji nutné přistoupit k sanacím zdiva, opravám spárování či odstraňování průsaků a případných závalů.

V uplynulých letech naši technici například sanovali chodby a tunel pod Běhounskou ulicí, přívodní historické vodovodní štoly k Parnasu pod Zelným trhem nebo skalní sklepy na Provaznickém vršku. V loňském roce jsme zase opravovali propadlé části podlahy a podpůrné prvky v objektu v ulici Nezamyslova a renovace se rovněž dočkala i část prostor pod Dominikánským náměstím. Letos se technici vydají pod Kapucínské náměstí. V plánu je zde sanace betonového a cihlového ostění části objektů. Provedeme rovněž zapravení kleneb i větracích otvorů a vyklidíme nánosy sutin a naplavenin.

Kromě podzemí i kolektory

Vedle historického podzemí mají Technické sítě rovněž ve správě přibližně 21,5 kilometrů dlouhou síť podzemních tunelů, takzvaných kolektorů. Ty ukrývají vodovodní, parovodní a horkovodní potrubí. Dále se zde však nachází i splašková a dešťová kanalizace a přes 190 kilometrů elektrických, metalických i optických telekomunikačních kabelů. Díky kolektorům jsou tyto stěžejní inženýrské sítě v případě oprav a poruch pro techniky mnohem snadněji dostupné. V místy až třiceti metrové hloubce jsou zároveň méně ohrožené vnějšími vlivy.