Co je úlohou datových center a jaký unikát má to naše?

ICT

Datová centra jsou specializované prostory, ve kterých je zabudována síť výpočetních a úložných serverů a dalších IT technologií. Jejich úkolem je zajistit bezpečný a stabilní provoz všech technologií nezávisle na vnějších podmínkách stejně jako shromažďovat a uchovávat veškerá klíčová data na jednom místě. Datacentra neboli serverovny mají své kořeny v obřích místnostech pro sálové počítače, které vznikaly v prvopočátcích rozvoje počítačového průmyslu.

Na světě jich existuje přes 7 milionů

Datacentra můžeme na základě jejich velikosti rozdělit na malá a střední, která slouží obvykle firmám či různým typům organizací, a velká, jež provozují za komerčním účelem telekomunikační a technologické společnosti. Největší fungující datové centrum se nachází v čínském Pekingu a patří místním telekomunikacím China Telekom. Rozlohou by jej však již brzy mělo překonat právě vznikající centrum v norském Ballagenu, které se má rozkládat na ploše 600 000 metrů čtverečních, přičemž bude disponovat čtyřmi party. Celkově se podle odhadů na celém světě nachází více než sedm milionů datových center. Všechny kabely, které jsou v nich využité, by dokázaly více než čtyřikrát obmotat naši planetu. Nejvíce serveroven lze najít v USA, údajně téměř 2 700. Velké areály však provozuje i Česká republika. Budoucí nejmodernější datacentrum aktuálně chystají České Radiokomunikace v Praze-Zbraslavi.

Zásadním vybavením, bez něhož by žádné datacentrum nemohlo spolehlivě fungovat, je klimatizace. Při její absenci by totiž mohlo během pár minut dojít k přehřátí systémů, což by mělo pro techniku fatální následky. Podstatná je i její role při čištění vzduchu od prachu a dalších nečistot, které rovněž mohou v serverech napáchat výrazné škody. Důležitou roli hrají i systémy záložního napájení, jež dokážou překlenout i déle trvající výpadky elektřiny. Typická bývá pro datacentra také zdvojená podlaha či strop, kam se obvykle instaluje veškeré kabelové vedení. Protože jsou v těchto areálech uchovávána citlivá data, je též důležité zajistit jejich bezpečnost. Samozřejmostí bývá evidence příchozích osob a jejich činností. Řada datacenter vedle kamerového systému disponuje také vlastní ochrankou. Triviální není ani volba lokality, na níž má být datové centrum postaveno. Podstatné je zejména vyhnutí se záplavovým oblastem.

Unikátní technologie brněnského datacentra

Technické sítě, které se starají o brněnskou metropolitní datovou síť, provozují v krajském městě dvě vlastní datová centra. Každoročně činíme kroky, které nám pomáhají navýšit spolehlivost a bezpečnost jejich provozu. Usilujeme rovněž o snížení energetické náročnosti center. U toho staršího v ulici Barvířská jsme například v loňském roce přistoupili k modernizaci chlazení. Původní řešení sestávalo z trojice sálových klimatizačních jednotek s distribucí vzduchu do zdvojené podlahy. Venkovní část pak tvořily vzduchem chlazené kondenzátory na střeše budovy, přičemž celkový chladicí výkon systému činil 180 kW. Z pohledu výkonu i spotřeby však bylo dané řešení již nevyhovující. Jako náhradu jsme proto vybrali nový systém výrobce Vertiv s celkovým chladicím výkonem 240 kilowattů.

Realizace vyšla na 5,87 milionu korun, přičemž očekávané úspory na provozních nákladech se pohybovaly mezi 30 a 50 procenty. To se také potvrdilo během prvních deseti měsíců provozu. Nové chlazení běží od loňského března. Za deset měsíců se jeho celková spotřeba vyšplhala na 93 294 kWh. Ve stejném období roku 2021 přitom spotřeba dosahovala výše 156 676 kWh. Rozdíl činí 63 382 kWh a nový systém tedy spotřeboval o 40,45 procenta méně elektrické energie než původní řešení. Technologie chlazení datového centra Technických sítí v Barvířské ulici je první podobnou realizací v České republice. V rámci střední Evropy se množství takových instalací zatím pohybuje v řádu jednotek.