Obnova systému chlazení datového centra TSB Barvířská

Dotační projekty

Veřejná zakázka na projekt „Obnova systému chlazení datového centra TSB Barvířská“ byla ukončena. Nejvýhodnější nabídku podala společnost DCI Czech, se kterou byla uzavřena smlouva na dodávku a instalaci technologie.

Projekt je spolufinancován z prostředků EU, konkrétně z programu OP PIK. Termín zahájení realizace projektu je 24. 6. 2021, termín dokončení je nejpozději 30. 11. 2022.

Obnova systému chlazení datového centra TSB