ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Valná hromada

Rada města Brna, jako výkonný orgán statutárního města Brna, která je jediným akcionářem společnosti, rozhoduje v působnosti valné hromady.

Představenstvo

STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI JE PŘEDSTAVENSTVO, KTERÉ ZASTUPUJE SPOLEČNOST V PLNÉM ROZSAHU.

Představenstvo společnosti pracuje ve složení:

JUDr. MICHAL CHLÁDEK, MBA, předseda představenstva

Ing. ZDENĚK MACHŮ, místopředseda představenstva

MVDr. Ing. VÁCLAV TROJAN, Ph.D., člen představenstva

Dozorčí rada

KONTROLNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI JE DOZORČÍ RADA, KTERÁ DOHLÍŽÍ NA VÝKON PŮSOBNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A PODNIKATELSKOU ČINNOST SPOLEČNOSTI.

Dozorčí rada pracuje ve složení:

Ing. PETR SOUČEK, předseda dozorčí rady

JUDr. MICHAL MAREK, místopředseda dozorčí rady

DAVID SLAVÍČEK, člen dozorčí rady

RNDr. JAN HOLLAN, Ph.D., člen dozorčí rady

MARTIN VÉRTEŠI, člen dozorčí rady

Management společnosti

Management společnosti pracuje ve složení:

Ing. PAVEL ROUČEK, MBA, LL.M., generální ředitel

Ing. JOSEF ŠAROUN, provozně-technický ředitel

Ing. MICHAL JUKL, MBA, ředitel ICT

Ing. MIROSLAV SEČKÁŘ, ekonomický ředitel