ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

ORGÁNY SPOLEČNOSTI

Valná hromada

Rada města Brna, jako výkonný orgán statutárního města Brna, která je jediným akcionářem společnosti, rozhoduje v působnosti valné hromady.

Představenstvo

STATUTÁRNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI JE PŘEDSTAVENSTVO, KTERÉ ZASTUPUJE SPOLEČNOST V PLNÉM ROZSAHU.

Představenstvo společnosti pracuje ve složení:

Mgr. Michal Marciniszyn, předseda představenstva

Ing. Jakub Heikenwälder, místopředseda představenstva

Petr Šafařík, člen představenstva

Dozorčí rada

KONTROLNÍM ORGÁNEM SPOLEČNOSTI JE DOZORČÍ RADA, KTERÁ DOHLÍŽÍ NA VÝKON PŮSOBNOSTI PŘEDSTAVENSTVA A PODNIKATELSKOU ČINNOST SPOLEČNOSTI.

Dozorčí rada pracuje ve složení:

Mgr. Jiří Mihola, Ph.D., předseda dozorčí rady

JUDr. Michal Chládek, MBA, místopředseda dozorčí rady

Ing. David Fuchs, člen dozorčí rady

Ing. Pavel Staněk, člen dozorčí rady

Dušan Piják, člen dozorčí rady za zaměstnance TSB, a.s.

Management společnosti

Management společnosti pracuje ve složení:

Ing. Pavel Rouček, LL.M., Generální ředitel

Ing. Josef Šaroun, Provozně-technický ředitel

Ing. Michal Jukl, Ředitel ICT

Ing. Miroslav Sečkář, Ekonomický ředitel