ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

Služby specialistů

Investice a projekce

Vyjádření ke stavebním záměrům

Vytyčení sítí veřejného osvětlení

Lokalizace poruch vedení

INVESTICE A PROJEKCE

V rámci odboru Investice a projekty zajišťujeme veškeré legislativní činnosti spojené s obnovou, výstavbou a údržbou veřejného i slavnostního osvětlení města Brna. Zejména pak zpracování a přípravu projektové dokumentace a realizace staveb, včetně dozoru investora v souladu se stavebním zákonem.

Nedílnou součástí přípravy a realizace staveb je spolupráce s jinými realizačními firmami, jako například Brněnské komunikace, Brněnské vodárny, Statutární město Brno, Magistrát města Brna a další.

VYJÁDŘENÍ KE STAVEBNÍM ZÁMĚRŮM

Posuzování stavebních záměrů ostatních osob či společností – firem (cizích investorů) při budoucím kontaktu se zařízením veřejného osvětlení. Vyjadřování a stanovení podmínek k nově budovanému veřejnému osvětlení (dodržování Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna).

Při realizaci a po ukončení prací je nutné provádět kontroly před záhozem, zda nedošlo k porušení stávajícícho zařízení, včetně kabelů veřejného osvětlení.

Žádost o vyjádření

VYTYČENÍ SÍTÍ VO

Při jakémkoliv zásahu do země v blízkosti veřejného osvětlení je nutné vytyčení sítí. Technik z mapové evidence podle katastru vyhledá kabelové vedení, které se následně viditelně vyznačí na požadovaném místě.

LOKALIZACE PORUCH VEDENÍ

Po zakoupení nového lokátoru jsme zkvalitnili a především zefektivnili naši práci. Lokátor se vyznačuje vyšší spolehlivostí a přesností, tím zkvalitní výstupy z mapové evidence. Dalším důležitým úkolem je identifikace závad a následná oprava kabelové poruchy.