Zajištění veškeré legislativní činnosti spojené s obnovou veřejného a slavnostního osvětlení.

Pracovní náplní Odboru je zpracování a příprava projektových dokumentací a realizace staveb vč. dozor investora v souladu se stavebním zákonem. Tato činnost je v neustálém vývoji s přímou závislostí na legislativních úpravách.

Průběžně se zaměstnanci zúčastňují školení spojená s legislativou (stavební zákon, pozemky a věcná břemena,…) a tím si udržují úroveň v aktuálním vývoji této problematiky.

Tento Odbor rovněž zajišťuje legislativu Odboru údržby veřejného osvětlení a úzce s nimi spolupracuje na obnově uličních celků pro zmodernizování a zkvalitnění služeb pro veřejnost.

Nedílnou součástí přípravy a realizaci staveb je koordinace s jinými realizačními firmami (Brněnské komunikace, Brněnské vodárny, Statutární město Brno, Magistrát města Brna odbor investiční.

Odbor z pohledu projekce zajišťuje kompletní projektové dokumentace obnovovaných uličních celků, projednání ať už pro vydání územního rozhodnutí nebo stavebního povolení.

Projekční práce probíhají dle Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna.