ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

ŽÁDOSTI O VYJÁDŘENÍ

TSB vám jako službu nabízí:

  • Posuzování stavebních záměrů ostatních osob či společností – firem (cizích investorů) při budoucím kontaktu se zařízením veřejného osvětlení.
  • Vyjadřování a stanovení podmínek k nově budovanému veřejnému osvětlení (dodržování Městských standardů pro veřejné osvětlení města Brna).

Své žádosti s potřebnými dokumenty můžete posílat e-mailem na adresu: podatelna@tsb.cz.

V žádosti uveďte tyto povinné údaje:

  • své jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefonický kontakt
  • název akce (ke které žádost náleží, přesně dle projektu)
  • účel žádosti (důvod)
  • zda se vyjádření týká stávajícího osvětlení nebo zbudování osvětlení nového
  • potřebné přílohy

Měli byste vědět:

  • Jestliže jste již zaslali žádost o vyjádření k existenci sítí prostřednictvím portálu Mawis, již neposílejte žádost na TSB. 
  • Při realizaci a po ukončení prací je nutné provádět kontroly před záhozem, zda nedošlo k porušení stávajícího zařízení, včetně kabelů veřejného osvětlení.