Pod nohama Brňanů probíhá postupná sanace podzemních prostor. Opravují se trhliny, spáruje zdivo, odstraňují průsaky

Tiskové zprávy

Brno, 3. říjen 2022

Pod brněnskými ulicemi se nachází velké množství historických chodeb a podzemních prostor. Vedle známého Labyrintu pod Zelným trhem či Kostnice u sv. Jakuba je mnoho z nich veřejnosti běžně nepřístupných. To ovšem neznamená, že není potřeba se o ně starat. Pracovníci Technických sítí Brno tyto podzemní prostory pravidelně kontrolují a zajišťují jejich obnovu. V rámci ní probíhá sanace zdiva, opravuje se spárování, odstraňují průsaky i případné závaly.

Z brněnského podzemí je lidem běžně přístupná jen malá část, vedle zmíněného labyrintu či kostnice se jedná například o Mincmistrovský sklep či nově připravované vodojemy pod Žlutým kopcem. Pod městskou zástavbou se však skrývá celá řada dalších objektů historického podzemí. O 38 z nich se od roku 2008 starají Technické sítě Brno (TSB), v jejichž správě je i dvě desítky kilometrů dlouhá síť kolektorů.

„Jedná se o objekty historické hodnoty i technického významu, které byly nalezeny při stavebně historických průzkumech nebo během rekonstrukcí komunikací a veřejných ploch. Mezi nejzajímavější a nejznámější patří například sklep ‚U Fajfky‘ v Biskupské ulici, který je pravidelně zaplavován podzemní vodou a veřejnost ho spíše zná pod názvem ‚jezero pod Petrovem‘. Dále je to třeba odvodňovací štola a fragment mostu brány Veselá pod Solniční ulicí, chodba a tunel pod Běhounskou ulicí či letecký kryt pod Kraví horou,“ popisuje Michael Benža z odboru kolektorů TSB.

Aby se tyto objekty zachovaly i pro budoucí generace, je potřeba se o ně náležitě starat. Pracovníci Technických sítí Brno v nich proto provádějí pravidelné čtvrtletní prohlídky, zaznamenávají změny či nové skutečnosti o stavebně technickém stavu jednotlivých objektů. V případě potřeby se provádějí opravy jednotlivých objektů či jejich sanace.

„V uplynulých letech, konkrétně v roce 2018, byly provedeny sanace chodby a tunelu pod Běhounskou ulicí. V roce 2020 proběhla sanace objektů Veselá 2, přívodní historické vodovodní štoly k Parnasu pod Zelným trhem a skalních sklepů na Provaznickém vršku. Loni byly vytipovány další objekty s nutností oprav či sanace, v letošním roce se pak přistoupilo k samotným realizacím, které byly rozděleny celkem do tří etap,“ říká Michael Benža.

První již skončená etapa zahrnovala sanace objektů v ulicích Orlí a Masarykova. Zde proběhly práce na sanaci ostění a injektáži průsaků, sešití trhlin, opravy podlah, spárování cihelného zdiva, opravy závalů a odvodnění podlah. Dále se vyměnily stávajících ocelové vstupní žebříky a stupadla za nové kompozitní konstrukce.

Druhá etapa se týká sanace objektu Nezamyslova. Zde se v současné době provádí sanace ostění a spárování cihelného zdiva, oprava propadlé části podlahy, a především ošetření stávající ocelové konstrukce a její doplnění o další podpůrné prvky. Třetí etapa bude zahájena v nejbližších dnech a bude se týkat objektu na Dominikánském náměstí. I zde se připravují práce na sanaci ostění, injektáže a opravy podlah. „V příštím roce se chystá sanace objektu na Kapucínském náměstí a rovněž dojde k přípravě projektových dokumentací pro práce v dalších letech,“ dodává Michael Benža.