Na 41 tisíc světelných míst připadá v Brně v průměru jen 200 mimo provoz

Veřejné osvětlení

V roce 2021 bylo v Brně celkem 41 735 světelných míst. Osvětlení ulic zabezpečovalo 41 209 z nich, 526 pak připadlo na slavnostní osvětlení. Z tohoto celkového počtu bylo loni mimo provoz v průměru pouze kolem dvou stovek světelných míst. Hodnotu takzvané nesvítivosti se Technickým sítím Brno daří v metropoli dlouhodobě držet kolem 0,5 procenta. Poruchy jsou odstraňovány do pěti dnů.

Správu a údržbu veškerých světelných míst v Brně mají na starosti Technické sítě Brno (TSB). Naším cílem je, aby byl neustále plně funkční co největší počet světelných míst. V rámci provozu sledujeme takzvanou hodnotu nesvítivosti, která značí podíl světelných míst mimo provoz. Tato hodnota přitom nesmí přesáhnout tři procenta.

Nesvítivost se nám v Brně dlouhodobě daří držet na velmi nízkých hodnotách, které jsou až šestkrát nižší, než je stanovená hranice. I přesto, že počet světelných míst neustále mírně roste, osciluje hodnota nesvítivosti kolem 0,5 procenta. To znamená, že z celkového počtu světelných míst jich bylo minulý rok mimo provoz v průměru pouze 198.

Poruchy naši technici odstraňují v řádu jednotek dní od jejich nahlášení. Pokud však porucha ohrožuje zdraví či život, vyrážejí k opravě ihned.

 

Chytrá světla usnadňují práci

Nízkou hodnotu nesvítivosti se nám v Brně daří držet díky údržbě světelných míst a jejich postupné obnově. Probíhají rovněž pravidelné noční kontroly zaměřené konkrétně na nesvítivost v rámci jednotlivých městských částí, které zajišťují technici TSB i zástupci úřadů jednou za kvartál.

K nízké nesvítivosti přispívají také moderní technologie. V současné době ročně instalujeme na stávající nebo nová světelná místa kolem tisícovky LED svítidel. Toto nové řešení snižuje pravděpodobnost poruchy a umožňuje také real-time komunikaci s dispečinkem. To v praxi znamená, že ve větších ulicích dispečink komunikuje s každým svítidlem typu LED. V reálném čase vidí nejen to, zda svítidla svítí, ale může také snižovat jejich intenzitu, což se zase příznivě promítá do spotřeby elektrické energie.