Propagace kultury bude v centru Brna citlivější díky novému reklamnímu nosiči

Reklama

Vizuální smog je v posledních letech velkým tématem. Z centra Brna mizí stovky reklamních ploch a tento trend by měl v následujících letech pokračovat. Technické sítě Brno k tomuto snažení přispěly vytvořením nového moderního řešení, které poslouží k prezentaci kulturních a společenských událostí. Svým designem nebude v centru metropole působit rušivým dojmem, a naopak přispěje k podpoření jeho genia loci.

S reklamou v centrech měst je nejčastěji spojován termín vizuální smog. Nekontrolovatelné panoptikum venkovní reklamy je velkým problémem ve městech po celé republice. Reklama totiž narušuje historickou architekturu města a metropole se proto v posledních letech snaží tento trend eliminovat.

Odborníci se shodují, že zejména v historických centrech by pro komerční sdělení měl být jen minimální nebo žádný prostor. Místo v nich by však mělo i nadále patřit prezentaci společenských a kulturních událostí. Její forma by přesto neměla být rušivá, ale naopak do veřejného prostoru citlivě zapadnout.

Technické sítě Brno se spolu s Kanceláří architekta města Brna vývojem takového řešení intenzivně zabývají. Výsledkem naší usilovné práce je prototyp válcovitého panelu pro víceformátovou reklamu nazvaný nové rondo. Válec nového ronda má na výšku necelého tři a půl metru. Podsvícení válce zabezpečují LED svítidla, která budou napájena v závislosti na lokaci ronda buď fotovoltaikou, či klasicky ze sítě.

Vizualizace nového reklamního nosiče

V Brně se moderní reklamní formát v následujících měsících objeví v pilotním provozu na zrekonstruovaném Mendelově náměstí. „Při hledání ideálního řešení jsme se inspirovali v zahraničí. S podobným formátem se lze setkat například ve Vídni či dalších metropolích, v Brně doposud nic takového instalováno nebylo,“ dodává generální ředitel Technických sítí Brno Pavel Rouček.