Sekundární datové centrum Svážná

Dotační projekty

Veřejná zakázka na vybudování datového centra TSB Svážná byla ukončena. Nejvýhodnější nabídku podala společnost DCI Czech, se kterou byly uzavřeny smlouvy na dodávku a budoucí servis datového centra Svážná.

Projekt je spolufinancován z prostředků EU, konkrétně z programu OP PIK. Zahájení realizace projektu je 8. 4. 2020, termín dokončení je nejpozději 30.6.2022