ZELENÁ LINKA (HLÁŠENÍ PORUCH): 800 100 312 || KOLEKTORY (REZERVACE PRO FIRMY) || ŽÁDOST O VYJÁDŘENÍ || VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
english version

Měření statiky stožárů veřejného osvětlení

Společnost TSB je jako provozovatel veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně zodpovědná nejen za jeho bezproblémový provoz, ale i bezpečný stav stožárů veřejného osvětlení různých konstrukcí a různého stáří.

Den co den v zátěžovém testu!
Stav stožárů veřejného osvětlení nezávisí pouze na jeho věku, ale existuje celá řada dalších faktorů, které jejich životnost ovlivňují. Stožáry jsou vystavovány každodenní zátěži. Od zdánlivě neškodné návštěvy venčícího se psa, přes stále se měnící povětrnostní vlivy až po často banální dopravní nehody, které zdánlivě nezanechají viditelné stopy poškození. Poškozený stožár potom může způsobit další škodu na majetku, ale také může ohrozit zdraví a život lidí.

Veřejné osvětlení patří mezi nejdůležitější služby obyvatelstvu. Jako významná součást životního prostředí se podílí na zajišťování bezpečnosti osob, silničního provozu, ale i ochrany veřejného a soukromého majetku. Správně udržované a kvalitně vybudované veřejné slavnostní osvětlení umožňuje obyvatelstvu i návštěvníkům dobrou orientaci ve městě a zvýrazňuje architektonické hodnoty, které jsou bohatstvím města.

Pro kontrolu bezpečnosti stožárů veřejného osvětlení zvolila společnost TSB inovativní, certifikované měřící zařízení od společnosti MASTAP GmbH, které nabízí rychlé, bezdrátové měření s přehlednými a okamžitě dostupnými a zároveň dlouhodobě uchovatelnými výsledky prostřednictvím nedestruktivní metody. Kromě významného zvýšení bezpečnosti získala společnost TSB nástroj pro maximálně efektivní plánování obnovy distribuční sítě pro veřejné osvětlení v městě Brně.

Získané údaje o stavu zařízení umožňují společnosti jednodušší stanovení ročních a střednědobých rozpočtových plánů a tím následně:
• Optimalizaci provozních nákladů
• Efektivnějšímu využití životnosti zařízení. Žádné zbytečné výměny stožárů.

Kontakt pro objednávku služby:

Dušan Piják
tel. 545 424 036
e-mail: pijak@tsb.cz